Αγγλικός Όρος
total
Πηγές
Crystal (2008)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ολικός-ή-ό

feedback