Αγγλικός Όρος
be expanded
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
α­να­πτύς­σομαι

feedback