Αγγλικός Όρος
acceptability test
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κριτήριο/τεστ αποδεκτότητας (το)

feedback