Αγγλικός Όρος
topical arrangement
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεματική διευθέτηση (η)

feedback