Αγγλικός Όρος
top-down parser
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Ralph Grishman (1986)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καθοδικός συντακτικός αναλυτής

feedback