Αγγλικός Όρος
battarism
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταχυφημία (η)

feedback