Αγγλικός Όρος
timeless
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
άχρονος-η-ο
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback