Αγγλικός Όρος
theta-theory
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεματική θεωρία
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback