Αγγλικός Όρος
theta-criterion
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεματικό κριτήριο
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback