Αγγλικός Όρος
theta-criterion
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεματικό κριτήριο
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback