Αγγλικός Όρος
theta theory
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεματική θεωρία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback