Αγγλικός Όρος
theta assignment
Πηγή
Fromkin (2011)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Θεματική εκχώρηση

feedback