Αγγλικός Όρος
thematic structure
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεματική δομή (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback