Αγγλικός Όρος
thematic section
Πηγή
René Dirven, ‎Vilém Fried (1987)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεματική ενότητα
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback