Αγγλικός Όρος
thematic grill
Πηγή
Conde, X. F. 2015
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεματική εσχάρα
Πηγή
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2002)

feedback