Αγγλικός Όρος
thematic grid
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεματικό πλέγμα
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback