Αγγλικός Όρος
thematic development
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεματική ανάπτυξη (η)

feedback