Αγγλικός Όρος
thematic arrangement
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεματική διευθέτηση
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback