Αγγλικός Όρος
text-specific dictionary
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικό συγκεκριμένου κειμένου (το)

feedback