Αγγλικός Όρος
terminography
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
R. R. K. Hartmann (2001)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
λεξικογραφία ορολογίας
Πηγή
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου
Όρος
ορογραφία
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback