Αγγλικός Όρος
template matching
Πηγές
Crystal (2008)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ταίριασμα ιχνών
Πηγή
ΕΚΠΑ
Όρος
ισοτίμηση σχεδιότυπου

feedback