Αγγλικός Όρος
accentuation
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τονισμός (ο)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback