Αγγλικός Όρος
taxeme
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
τάξημα (το)
Όρος
κλάσημα (το)

feedback