Αγγλικός Όρος
base component
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Crystal (1997, 2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τομέας βάσης (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback