Αγγλικός Όρος
tactical deception
Πηγή
Aitchison (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τακτική παραπλάνηση

feedback