Αγγλικός Όρος
barrier
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φραγμός (ο)
Πηγή
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2002)

feedback