Αγγλικός Όρος
bare infinitive
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Trask (1993)
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γυμνό απαρέμφατο (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback