Αγγλικός Όρος
bar variable
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μεταβλητή τόνου (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback