Αγγλικός Όρος
bar projections
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Gillian Ramchand, ‎Charles Reiss (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ενδιάμεσες προβολές (οι)

feedback