Αγγλικός Όρος
bar
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Τονούμενος-η-ο, τόνος (ο)

feedback