Αγγλικός Όρος
bar
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
τόνος (ο)
Όρος
τονούμενος,-η,-ο

feedback