Αγγλικός Όρος
Bantu languages
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γλώσσες Μπαντού (οι)

feedback