Αγγλικός Όρος
substantive universals
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Aitchison (2000)
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ουσιαστικά καθολικά
Όρος
ουσιαστικές καθολικές αρχές
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback