Αγγλικός Όρος
substantive noun
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Σακελλαριάδης
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ουσιαστικό,το
Πηγές
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης
Όρος
ουσιαστικό όνομα

feedback