Αγγλικός Όρος
substantive idioms
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ουσιαστικοί ιδιωματισμοί (οι)

feedback