Αγγλικός Όρος
substantive / substantival universals
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ουσιαστικές καθολικές αρχές (οι)

feedback