Αγγλικός Όρος
substantive
Πηγές
Trask (1993)
Crystal
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ουσιαστικός-ή-ό
Πηγή
ΛΚΝ
Όρος
ουσιαστικό
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback