Αγγλικός Όρος
substantival
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ουσιαστικός-ή-ό

feedback