Αγγλικός Όρος
subject field
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
έννοια
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)
Όρος
θεματικό πεδίο
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback