Αγγλικός Όρος
balance schema
Πηγή
Dirk Geeraerts, ‎Hubert Cuyckens (2010)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
περίγραμμα ισορροπίας (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback