Αγγλικός Όρος
back-reference
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αναφορά προς τα πίσω (η)

feedback