Αγγλικός Όρος
stress-timing
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τακτά χρονικά διαστήματα (τα)

feedback