Αγγλικός Όρος
backlooping, loopback
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ανακύκλωση (η)

feedback