Αγγλικός Όρος
background speech
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ομιλία υποβάθρου (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback