Αγγλικός Όρος
background entailment
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Yule (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αφανής συνεπαγωγή (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback