Αγγλικός Όρος
back-formation
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Fromkin (2011)
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αναδρομικός σχηματισμός (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback