Αγγλικός Όρος
back-derivation
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αναδρομική παραγωγή (η)

feedback