Αγγλικός Όρος
standardization
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Aitchison (2000)
Hartmann & James (2002)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
προτυποποίηση
Πηγή
ΕΚΠΑ
Όρος
καθιέρωση (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback