Αγγλικός Όρος
backchannelling
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ένδειξη λήψης (η), ανατροφοδότηση (η), ανάδραση (η)

feedback