Αγγλικός Όρος
standard
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Trask (1993)
Carr (2008)
Hartmann & James (2002)
R. R. K. Hartmann (2001)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
καθιερωμένος
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
πρότυπος
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback